Italiensk – Københavns Universitet

 
Italiensk på Københavns Universitet

Faget Italiensk omfatter moderne italiensk sprog og kultur og den klassiske italienske kulturs store periode.

Faget hører under Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom).

→ Læs om forskningen på instituttet.

→ Find kontaktoplysninger på de ansatte.

Vil du læse Italiensk

Bacheloruddannelse
Læs om Italiensk på universitetets studievalgsportal.

Tilvalg/meritkurser
Se tilvalgs- og sidefagskurser i fakultetets tilvalgskatalog.

Kandidatuddannelser
Læs om kandidatuddannelsen i Italiensk.

Efter- og videreuddannelse
Læs Italiensk på Åbent Universitet.

Er du studerende på Italiensk

Her kan du finde studievejledning, eksamensinfo m.m.:

Bachelorstuderende (også tilvalg)

Kandidatstuderende (også tilvalg)

Studieordninger

Find fagets studieordninger i oversigten på Det Humanistiske Fakultets hjemmeside.